• ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

بازینو

اولین جلسه ی بازینو روز پنجشنبه ۹اسفند ماه ۹۷ در چهار بخش دو ساعته برگزار شد.
شرکت کنندگان در حین انجام بازی های فکری مختلف، در فضای بازی با اصول داد و ستد، مذاکره و ریسک پذیری آشنا شدند و کار تیمی را در فضایی شاد تجربه کردند.این رویداد هر دو هفته با ثبت نام قبلی  برگزار می شود